Welcome to PTEC

វីដេអូ៖ សំណួរក្នុងដំណើរការរៀន និងបង្រៀនតាមវិធីសាស្ត្របែបរិះរក (IBL)

   ដំណើរការពិភាក្សាក្រុម ការរៀននិងបង្រៀនតាមវិធីសាស្ត្របង្រៀនបែបរិះរក អាចប្រព្រឹត្តទៅបានប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពទាមទារសំណួរដែលត្រឹមត្រូវ និងការឆ្លើយតបទៅនឹងលទ្ធផលសិក្សារំពឹងទុក។

ផលិតដោយ៖ លេខាធិការដ្ឋានអភិវឌ្ឍមជ្ឈមណ្ឌលគរុកោសល្យភូមិភាគ និងសាលាគរុកោសល្យ និងវិក្រឹតការ

ប្រភព៖ MoEYS YouTube Channel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow by Email
YouTube